Power Platform

Herkese merhaba,

Uzun bir aradan sonra Power Platform ile perspektifi genişleterek geri geldim. Bugün Microsoft’un Power ürünlerinden kısaca bahsedeceğim.

Power Platform, Microsoftun dört temel ürününden oluşan gruba verilen isim aslında. Bu grubun içinde Power Apps, Power Automate, Power BI ve Power Virtual Agent var. Biz zaten uzun zamandır Power BI üzerinde konuştuk şimdi diğer power ürünleri de ele almaya başlıyorum.

En geniş hatlarıyla kısa kısa bu dört ürünü tanıyalım:

  1. Power Apps: Power Apps Microsoft’un kod yazmayı bilmeyen kişilerin bile sürükle bırak ile UI (user interface-kullanıcı arayüzü) oluşturabileceği uygulama geliştirme sürecini basit ve hızlı bir hale getiren uygulamasıdır.
  2. Power Automate: Adı üzerinde iş süreçlerinizi otomatikleştiren, tekrarlayan ya da manuel görevlerden kaçınmanızı sağlayan iş akışları (work flow) oluşturabildiğiniz üründür.
  3. Power BI: bakınız diğer postlar =) verileri analiz edip görselleştirebildiğiniz ve bulutta güvenli bir şekilde saklayabildiğiniz masaüstü veya bulut hizmetidir.
  4. Power Virtual Agent: Veribilimci veya developer’lara ihtiyaç duymadan sürükle bırak grafik arayüzleriyle chatbot (sohbet robotu) oluşturabildiğiniz uygulamadır.

Power Platformların potansiyellerinden faydalanmak için kullandığımız birkaç özelliği var. Bunlara bakalım;

AI Builder (Yapay Zeka Oluşturucu): Yapay zeka uzmanı olmadan, kod yazmadan yaptığınız uygulamalara AI yetenekleri kazandırmanızı sağlar. Ayrıca belirli sorunlar için sorununuza çözüm olabilecek önceden oluşturulmuş AI Modelleri mevcuttur. Belkide sorununuza herhangi bir AI Model oluşturmaya gerek kalmadan mevcut modeller ile çözüm bulabilirsiniz. Bu özelliği Power Apps ve Power Automate’de uygulama ve workflow’larda kullanabilirsiniz. Özetle uygulama ve iş akışlarınıza AI modeli oluşturarak veya mevcut modelleri kullanarak yapay zeka özelliği katabilirsiniz.

AI Builder içinde gelen Prebuilt AI Modelleri: İş kartı okuyucu (business card reader), metin tanıyıcı (text recognition), anahtar cümle çıkarıcı (key phrase extraction), dil tarayıcı (language detection) gibi..

CDS (Common Data Service-Ortak Veri Hizmeti): Birden çok kaynaktan gelen verilerin güvenli bir şekilde depolanmasını, yönetilmesini ve uygulamaya entegre olmasını sağlar.

CDS’den önce CDM (common data model, ortak veri modeli)’den bahsetmem gerekir. Veri paylaşımı birden fazla sistemin entegre olmasını gerektirir çünkü çoğunlukla her sistemin kendi veri yapısı vardır. Entegrasyon hem pahalı hem de zaman gerektiren bir uğraştır. Bu nedenle ortak bir veri dili geliştirilerek sistemler ile uygulamalar arasındaki entegrasyon basitleştirilir. Veri dili modeli standartlaştırılmış ve geliştirilebilir veri şemaları ve varlık (entity) seti içerir. Böylece kuruluşların aynı dili kullanarak verileri kolayca paylaşmasına olanak tanınır.

Ortak Veri Hizmeti (CDS), birbirine entegre uygulamaları desteklemek için CDM kullanan bir veri havuzudur. Verilere erişim mevcut API’lar ve built-in veri bağlayıcılar ile sağlanır.

Data Connector (Veri Bağlayıcı): Uygulamalarınızın diğer (Microsoft’un veya 3th party başka firmaların) ürünlere veya hizmetlere kolayca bağlanmayı sağlar.

Tablo ve fonsiyon bazlı verileri destekler. İş akışlarında birden çok iş için kullanılabilir. 3th party API’lar veya özel API’lar’a entegre olmayı sağlayan özel bağlayıcıları destekler. Mesela on-prem API’lara bağlanmak için özel bağlayıcı kullanılabilir.

Power Platform’un temel ögelerini daha detaylı anlattığım yazı dizisine bakabilirsiniz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s