Power Automate Desktop’da Flow Oluşturma

Bu makalede Power Automate Desktop'da RPA örneği yapılmıştır.

Power Apps’de Özel Bağlayıcı (Custom Connector) Oluşturma

Bu makalede public bir restful API kullanılarak Power Apps'de özel bağlayıcı (Custom Connector) oluşturulmasıyla ilgili bilgiler bulacaksınız.