Azure Synapse + Power BI Entegrasyonu

Bu makalede Azure Synapse Analytics'de Power BI ile yapılabileceklerden bahsedilmiştir.

Cosmos DB’ye Data Migration

Bu makalede Azure SQL DB'de depolanan verilerin Azure Data Factory'de oluşturulan bir pipeline üzerinden Azure Cosmos DB'ye aktarımından bahsedilmiştir.